International Club ESN INTO Tampere ry

Tietosuojaseloste

Versio 01.07.2018

 

Reksiterinpitäjä

International Club ESN INTO Tampere ry (INTO)
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere
 
Rekisteriä käsittelevä henkilö
 
Jani Patrakka
040 5711583
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Hallituksen yhteystiedot:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Kerättyjä tietoja käytetään rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden suorittamiseksi siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on ne vapaaehtoisesti antanut. INTOn tarjoamia palveluita ovat muun muassa:
- Koulutus- ja virkistystapahtumat
- Edunvalvonta
- Palautteen kerääminen
- Tiedotustoiminta
 
Rekisteriin talletettavat tiedot
 
INTO voi tallentaa rekisteriin asiakkaistaan tietoja edellä mainittujen palvelujen toteuttamiseksi, muun muassa:
- Etu- ja sukunimi
- Kotimaa
- Sähköpostiosoite
- Opinto-oikeuden laajuus
- Tietojen tallentamisen aikaleima
 
Tietojen säilyttäminen
 
Tiedot tuhotaan heti, kun ne eivät ole enää tarpeellisia asiakkaan saamalle palvelulle.
 
Tietojen siirtäminen
 
Asiakkaan tietoja ei siirretä INTOn järjestelmien ulkopuolelle, eikä ulkopuolisille tahoille anneta niihin pääsyä. 
 
Tietojen suojaaminen
 
Tietoja suojataan verkossa TLS-tekniikalla. INTOn järjestelmissä tietoihin pääsee käsiksi vain rekisteriä tai palvelua käsittelevä henkilö. Järjestelmä on suojattu pääsynhallinnalla, palomuurilla ja tiedostojen AES-salauksella.
 
Evästeet
 
INTO käyttää sivuillaan evästeitä (cookies) verkkopalvelun tuottamiseksi ja verkkoliikenteen datan analysoimiseksi. Evästeet identifioivat käyttäjän ja mahdollistavat muun muassa automaattisen sivuprofiilin asettamisen edellisten sivukäyntien perusteella. Evästeet voi estää kokonaan tai osittain verkkoselaimen tietosuoja-asetuksista, mutta se voi johtaa useiden sivujen sisäänkirjautumisjärjestelmien toimimattomuuteen ja huonolaatuisempaan palveluun.
 
Asiakkaan oikeus
 
Asiakkaalla on oikeus:
- Tarkistaa itseään koskevat tiedot
- Vaatia virheellisten tietojen oikaisua
- Tulla unhoitetuksi
- Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin
 
Asiakkaan oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.